divadelní platforma pro experimenty s realitou

DOK.TRIN

REŽIE BARBARA HERZ

Inscenace vzniklé pod režií umělecké vedoucí DOK.TRIN.

O DOK.TRIN

DOK.TRIN, to je nezávislá divadelní platforma pro experimenty s realitou. V rozličných formách, na různých místech a v proměňujícím se složení hledáme s DOK.TRIN cestu, jak divadelním okamžikem rámovat (a snad i přetvářet) fragmenty reálného světa. Blízkost s mnoha principy dokumentárního divadla je nesporná, mnohem více však můžeme hovořit o scénických esejích. Vedeme totiž dialog. Se sebou samými, v hledání témat, která rezonují s našimi teď a tady a žádají si být tvůrčím způsobem uchopena, s autentickými texty, událostmi i lidskými bytostmi (někdy přímo na scéně, častěji však mimo ni). DOK.TRIN zajímá lidské nitro, společenské paradoxy i filosofické dovětky. Vehementně spojuje zdánlivě nespojitelné a s hravostí nablýskává plošky nově vzniklých souvislostí.

KONTAKT

Vstupenky

Vstupenky vždy k zakoupení v místě představení alespoň hodinu před jeho začátkem.
Rezervace je možná přímo přes rezervační systém daného prostoru anebo e-mailem či telefonicky na +420 728 419 579.

Umělecké vedení

Barbara Herz
barbara@doktrin.cz

Barbara Herz společně s režií na brněnské JAMU vystudovala i komparatistiku na pražské FF UK. Asi proto propadla autorskému divadlu, scénickým esejům a montážím zdánlivě nespojitelných textů. Divadlo je pro ni trochu hra a trochu metafyzika a musí v něm skutečně o něco jít. Z tohoto popudu založila DOK.TRIN. O inscenování autenticity navíc píše dizertaci.

Mimo DOK.TRIN doposud spolupracovala s Divadlem v Dlouhé (Illies-Herz: 1913 – Scénický kalendář o počátku moderní doby), Husou na provázku (Maška: Golem 12:01, Fischerová: Mág), Národním divadlem Brno (Vyrypajev: Iluze), Východočeským divadlem Pardubice (Zalite: Pozemková daň), Městským divadlem Zlín (Stasiuk: Noc), brněnským Stadcem (Gombrowicz: Svatba).

Produkce

produkce@doktrin.cz  •  +420 724 367 728

Produkci DOK.TRIN zajišťuje TRINNNO.


Monika Horáková

Anna Stránská

Eva Sýkorová

DĚKUJEME ZA PODPORU!

Nadace život umělce
Think Big
Jihomoravský kraj
Brno - stred
Industra
NoD
HaDivadlo
CED
Sokol Brno
Zayferus
babka-modesrobes
senivia
goout