divadelní platforma pro experimenty s realitou

DOK.TRIN
14. 09. 201619:30 Zpráva o zázraku (Josef Toufar) Bazilika Třebíč
29. 09. 201619:30 Dokonalost HaDivadlo Brno 150/100 Kč
08. 10. 201619:00 Zpráva o zázraku (Josef Toufar) Penzion Na Hrázi Chlum u Třeboně

UPLYNULÉ

REŽIE BARBARA HERZ

Inscenace vzniklé pod režií umělecké vedoucí DOK.TRIN.

O DOK.TRIN

DOK.TRIN, to je nezávislá divadelní platforma pro experimenty s realitou. V rozličných formách, na různých místech a v proměňujícím se složení hledáme s DOK.TRIN cestu, jak divadelním okamžikem rámovat (a snad i přetvářet) fragmenty reálného světa. Blízkost s mnoha principy dokumentárního divadla je nesporná, mnohem více však můžeme hovořit o scénických esejích. Vedeme totiž dialog. Se sebou samými, v hledání témat, která rezonují s našimi teď a tady a žádají si být tvůrčím způsobem uchopena, s autentickými texty, událostmi i lidskými bytostmi (někdy přímo na scéně, častěji však mimo ni). DOK.TRIN zajímá lidské nitro, společenské paradoxy i filosofické dovětky. Vehementně spojuje zdánlivě nespojitelné a s hravostí nablýskává plošky nově vzniklých souvislostí.

KONTAKT

Vstupenky

Vstupenky vždy k zakoupení v místě představení alespoň hodinu před jeho začátkem.
Rezervace je možná přímo přes rezervační systém daného prostoru anebo e-mailem či telefonicky na +420 728 419 579.

Umělecké vedení

Barbara Herz
barbara@doktrin.cz

Barbara Herz společně s režií na brněnské JAMU vystudovala i komparatistiku na pražské FF UK. Asi proto propadla autorskému divadlu, scénickým esejům a montážím zdánlivě nespojitelných textů. Divadlo je pro ni trochu hra a trochu metafyzika a musí v něm skutečně o něco jít. Z tohoto popudu založila DOK.TRIN. O inscenování autenticity navíc píše dizertaci.

Mimo DOK.TRIN doposud spolupracovala s Divadlem v Dlouhé (Illies-Herz: 1913 – Scénický kalendář o počátku moderní doby), Husou na provázku (Maška: Golem 12:01, Fischerová: Mág), Národním divadlem Brno (Vyrypajev: Iluze), Východočeským divadlem Pardubice (Zalite: Pozemková daň), Městským divadlem Zlín (Stasiuk: Noc), brněnským Stadcem (Gombrowicz: Svatba).

Produkce

produkce@doktrin.cz  •  +420 724 367 728

Produkci DOK.TRIN zajišťuje TRINNNO.


Monika Horáková

Anna Stránská

Eva Sýkorová

DĚKUJEME ZA PODPORU!

Nadace život umělce
Think Big
Jihomoravský kraj
Industra
NoD
HaDivadlo
CED
Sokol Brno
Zayferus
babka-modesrobes
senivia
goout